Video Gol & Keputusan Malaysia VS Indonesia Final Sukan SEA 2011

Monday, November 21, 2011

TAHNIAH buat Skuad Harimau Muda yang berjaya memenangi Perlawanan Bola Sepak Piala Sukan Sea kali-26 pada tahun 2011..Beberapa rintangan dan halangan yang berjaya diatasi menyaksikan Malaysia berjaya memenangi Piala Sukan Sea edisi 26 tahun 2011 di Stadium Gelora Bung Karno, Indonesia.

Jaringan pertama telah dijaringkan oleh Gunawan - Indonesia pada minit ke - 5.  Harimau Muda bangkit dan terus mengasak untuk melakukan jaringan dan hasilnya, jaringan berjaya dilakukan oleh Asrarudin pada minit ke 33 hasil hantaran Baddrol Bakhtiar.

Pada aksi masa kedua dan masa tambahan, tanpa jaringan dilakukan oleh kedua-dua pihak. Harimau Muda Malaysia berjaya memenangi perlawanan menerusi tendangan Penalti menerusi Mahali Jasuli, Fadhli Sha, Fandi Othman dan Baddrol Bakhtiar. Fakhri Shaarani GAGAL menjaringkan gol.

Malaysia berjaya mengulangi sejarah kejayaan menggengam pingat emas 2 tahun yang lepas.

KEPUTUSAN
MALAYSIA 1 - 1 INDONESIA

PENALTY
MALAYSIA 4 - 3 INDONESIA 

Jom tengok video jaringan gol yang dilakukan oleh kedua-dua pihak lawan.

Video jaringan Gunawan -Indonesia pada minit ke 5
Video jaringan Asrarudin Putra Omar - Malaysia pada minit ke 33 hasil hantaran baddrol BakhtiarVideo Jaringan penalti Malaysia VS Indonesia Sukan Sea 2011


MLM : Yang Halal Dan Yang Haram

Soalan:

Sekarang ini banyak jualan langsung yang menjalankan operasi di Malaysia. Apa pendirian Syarak berkenaan MLM; apa ciri-ciri MLM yang harus dan apa ciri-ciri MLM yang haram pula?

Jawapan:

Setakat sekarang ini penulis belum menemui sebarang fatwa yang jelas berkenaan Sistem Jualan Lansung MLM dari mana-mana ulamak muktabar hari ini khususnya dari Timur Tengah atau Al-Azhar sama ada mengharuskannya atau mengharamkannya. Namun secara umumnya panduan urus-niaga secara Islam telah dihuraikan oleh ulamak dengan lengkap dan panjang lebar di dalam kitab-kitab Feqah. Dengan memahami sebaik mungkin panduan tersebut, kita sebenarnya dapat mengukur sama ada suatu urus-niaga yang ditawarkan kepada kita itu (termasuklah MLM) halal atau tidak. Di sini, saya akan kemukakannya secara ringkas.

Menjadi prinsip yang diterima oleh semua ulamak bahawa dalam hal-hal keduniaan (antaranya urusan perniagaan dan jual-beli), kedudukan asal setiap perkara dan urusan yang berkait dengannya adalah harus sehingga terdapat bukti yang jelas yang menunjukkan percanggahannya dengan Syarak sama ada dari segi prinsipnya atau terlibat dengan perkara-perkara yang dilarang atau diharamkan. Oleh itu, dalam berhadapan dengan suatu perkara baru atau urusan baru yang bersifat keduniaan, yang harus diteliti ialah ada atau tidak di dalamnya sebarang unsur yang menyalahi prinsip Syarak dan unsur-unsur yang diharamkan? Jika tidak ada, maka ia dikekalkan atas kedudukan asalnya iaitu harus. Secara umumnya, perniagaan yang sah menurut Syari’at Islam ialah yang memenuhi prinsip-prinsip asas berikut;

Ia berasaskan akad saling meredhai antara penjual dan pembeli.
Ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Syarak ke atas suatu urusan perniagaan atau jual-beli.
Ia bebas sepenuhnya dari larangan-larangan Syarak iaitu perkara-perkara yang diharamkannya.
Saling meredhai

Saling meredhai bermaksud pembeli meredhai atau berpuas hati dengan barang atau produk yang diterimanya dan tidak rasa tertipu dan penjual juga meredhai dengan harga jualannya, yakni ia tidak menjual dengan terpaksa. Prinsip saling redha-meredhai ini amat penting dalam urusan perniagaan kerana Allah berfirman (yang bermaksud);

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling meredhai di antara kamu” (Surah an-Nisa’, ayat 29)

Syarat-syarat bagi akad perniagaan

Bagi memastikan prinsip saling meredhai itu terlaksana, maka Syarak telah menetapkan syarat-syarat tertentu bagi setiap urusan perniagaan. Syarat-syarat ini jika dilanggari akan menyebabkan suatu urusan perniagaan tidak sah atau batal. Di antara syarat-syarat tersebut ialah;
 • Orang yang menjalankan akad perniagaan hendaklah mumayyiz, iaitu mampu membuat pertimbangan sendiri.
 • Mereka melakukan akad dengan kerelaan sendiri, iaitu tidak dipaksa melakukan akad.
 • Status barang yang diperniagakan dan harganya hendaklah diketahui dengan pasti (yakni tiada kesamaran) oleh penjual dan juga pembeli. Ini untuk mengelak dari berlakunya gharar.
 • Barangan jualan diizinkan oleh Syarak (yakni tidak tersenarai dalam barang-barang yang haram).
 • Jika urus-niaga membabitkan mata-wang hendaklah mematuhi syarat-syarat pertukaran matawang mengikut Syarak.
 • Hendaklah diselaraskan kandungan ijab dan qabul dari segi sebutan barang, harga dan sebagainya. Tidak sah aqad jual-beli yang ijab dan qabulnya tidak selaras seperti penjual berkata; “Saya jual barang ini dengan harga RM 40” dan pembeli pula berkata; “Saya beli dengan harga RM 30”.

Larangan-larangan Syarak dalam perniagaan

Setiap urusan perniagaan yang hendak diiktiraf oleh Islam juga hendaklah bebas dari sebarang unsur yang dilarang atau diharamkan oleh Syarak. Menurut Dr. Yusuf al-Qaradhawi, larangan-larangan Syarak dalam urusan perniagaan berkisar atas beberapa sebab iaitu;
a) Membantu kepada perbuatan maksiat
b) Terdapat unsur-unsur gharar atau penipuan
c) Terdapat unsur-unsur eksploitasi atau pemerasan
d) Terdapat penganiayaan terhadap salah satu pihak yang beraqad. (Al-Haram wa al-Haram Fi al-Islam, Dr. Yusof al-Qardhawi. Hlm. 242)

Lebih terperinci, antara unsur yang dilarang oleh Syarak dalam urusan perniagaan ialah;

(1) Menjalankan perniagaan yang diharamkan atau mendatangkan mudarat. Jika ada syarikat MLM yang menjual barangan/produk yang diharamkan oleh Syarak atau mendatangkan mudarat kepada manusia, maka tidak harus syarikat tersebut disertai oleh orang Islam sama ada sebagai pembeli, pengedar, penaja atau sebagainya.

(2) Al-Gharar; iaitu menjalankan urus-niaga dalam kesamaran iaitu tanpa dipastikan dengan tepat barangan/produk yang terlibat dan harganya sama ada oleh penjual atau pembeli. Para fuqaha’ sepakat menyatakan bahawa jual-beli secara gharar adalah batal atau tidak sah kerana sabit di dalam hadis;

Rasulullah s.a.w. menegah daripada jualan secara gharar” (Riwayat Imam Ahmad dan Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

(3) Melakukan penipuan dalam urusan urus niaga.Sabda Rasulullah s.a.w.;

Sesiapa yang menipu maka ia bukan daripada golonganku” (Riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.).

Antara contoh penipuan ialah;
 • Membuat iklan barangan dengan memaparkan keistimewaan-keistimewaan atau ciri-ciri yang sebenarnya tidak ada pada barangan tersebut melainkan untuk menarik perhatian orang supaya membelinya semata-mata. Penipuan sebegini dinamakan at-Taghrir iaitu memperdaya.
 • Menipu pembeli dengan menjual barang yang murah dengan harga yang terlalu tinggi dengan mengeksploit kejahilan pembeli terhadap nilai sebenar barang/produk di pasaran. Contohnya; menjual barang yang bernilai RM20 dengan harga RM100 tanpa diketahui oleh pembeli nilai sebenarnya.
 • Menyembunyikan kecacatan barangan atau produk. Contohnya; menyembunyikan kerosakan enjin kereta yang akan dijual dan sebagainya.
 • Mengurangi timbangan

(4) Antara yang dilarang juga di dalam perniagaan ialah melakukan penganiayaan, memeras pengguna dan merosakkan kepentingan masyarakat; antaranya dengan melakukan ihtikar (monopoli barangan; yakni menyorok barangan untuk menaikkan harganya) dan menjadi orang tengah yang memeras pengguna. Sabda Rasulullah s.a.w.;

Tidak melakukan ihtikar melainkan orang yang berdosa” (Riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, an-Nasaie dan Ibnu Majah dari Mu’ammar Ibn Abdillah r.a.)

Larangan-larangan di atas jika berlaku dalam urusan perniagaan akan menyebabkan perniagaan tidak sah atau sekurang-kurangnya mendatangkan dosa kepada pelakunya walaupun perniagaan masih dianggap sah.

Prinsip-prinsip di atas bersangkutan dengan perniagaan secara umum termasuklah perniagaan secara MLM. Di sana ada perkara-perkara khusus yang berkait dengan MLM yang perlukan perhuraian atau garis panduan iaitu mengenai yuran keahlian, bonus dan harga barangan/produk.

Syarat-syarat yuran keahlian

Boleh dikatakan kesemua syarikat MLM menetapkan suatu kadar yuran keahlian terhadap orang yang ingin menjadi ahli atau pengedar bagi produk-produk keluarannya. Mengenakan yuran keahlian tersebut diharuskan jika memenuhi syarat-syarat berikut;
 • Yuran tersebut tidak bertujuan untuk mengaut keuntungan dan mengambil kesempatan dari peserta.
 • Yuran tersebut bertujuan untuk menyediakan maklumat dan keterangan kepada peserta berkaitan urusan dan agenda yang akan dijalankan oleh syarikat.
 • Yuran itu tidak mengikat peserta dengan mewajibkan syarat-syarat yang zalim dan tidak bermoral, dalam erti kata lain peserta boleh menarik diri dan dalam sesetengah hal duit akan dikembalikan.
 • Yuran tersebut tidak mempengaruhi perlakuan akad yang selanjutnya semasa berurus-niaga atau berjual-beli.

Syarat-syarat di atas kita putuskan berasaskan kepada fatwa yang pernah dikeluarkan oleh Majma’ al-Fiqh terhadap soalan mengenai yuran yang dikenakan sebagai satu syarat penting sebelum berhak menyertai jualan lelongan yang diamalkan oleh syarikat-suarikat peniagaan. Mengikut fatwa tersebut, pengenaan yuran tersebut adalah harus apabila ia memenuhi syarat-syarat di atas. (Lihat; Majallah Majma’ al-Fiqh al-Islami, 1994, 2/37).

Bonus

Dicadangkan pemberian bonus dilakukan dengan menepati konsep al-Ji’alah di dalam Fiqh Islam. Al-Ji’alah bermaksud menjanjikan suatu pemberian (komisyen) kepada orang yang melakukan suatu kerja atau tugas tertentu yang sukar seperti seorang lelaki berkata; “Sesiapa dapat mengembalikan untaku yang hilang, baginya pemberian sebanyak RM 200” (Al-Majmu’, jil. 15, Bab al-Ji’alah). Al-Ji’alah adalah akad yang diharuskan dengan dalil al-Quran dan hadis, antaranya firman Allah;
“Orang-orang menteri menjawab: “Kami kehilangan cupak raja dan sesiapa yang memulangkannya akan diberi (benda-benda makanan) sebanyak muatan seekor unta, dan akulah yang menjamin pemberian itu”. (Yusuf: 72)

Menurut ulamak, keharusan al-Ji'alah terikat dengan beberapa syarat, antaranya;
 • Pihak yang berakad hendaklah terdiri dari mereka yang memiliki keahlian untuk melakukan akad.
 • Hendaklah bayaran terdiri dari nilai harta yang diketahui.
 • Hendaklah manfaat yang diperolehi menerusi kegiatan ini diketahui pada hakikatnya serta harus memanfaatkannya dari sudut Syarak.(Wahbah az-Zuhaili, 4/787)
Jadi, supaya bonus dapat menepati konsep al-Ji'alah tersebut, maka pemberian bonus oleh Syarikat MLM hendaklah berasaskan kepada manfaat/kerja yang disumbangkan oleh para pengedar atau orang terbabit dalam membantu syarikat. Nilai bonus yang dijanjikan hendaklah dinyatakan dengan pasti oleh Syarikat kepada para pengedarnya supaya ia menepati syarat yang kedua di atas.

Berdasarkan pengalaman saya dalam Syarikat HPA Industri Sdn. Bhd. (salah satu Syarikat Bumiputra Muslim yang giat menjalan perniagaan secara MLM di Malaysia), bonus yang diberikan oleh Syarikat HPA kepada pengedar-pengedarnya adalah sebagai ganjaran/upah yang dijanjikan kerana sumbangan mereka dalam melakukan perkara-perkara tersebut;
 • Memperkenalkan syarikat kepada orang ramai.
 • Menaja ahli-ahli baru untuk syarikat.
 • Membuat jualan produk-produk syarikat kepada orang ramai.
 • Membimbing dan memimpin anak buah (downline) untuk membina organisasi perniagaan yang kukuh. Ini terpaksa melalui proses seperti pertemuan dari masa ke semasa untuk perbincangan, perancangan, penerangan berkenaan produk dan perkembangan terbaru syarikat.
Melihat kepada kerja/manfaat yang disumbangkan oleh para pengedar seperti di atas, saya merasakan pemberian bonus oleh Syarikat HPA menepati prinsip al-Ji'alah yang diharuskan oleh Syarak tadi.

Meletakkan syarat untuk memperolehi Bonus

Menetapkan syarat tambahan -selain dari yang ditetapkan Syarak- dalam mana-mana akad perniagaan dan harta adalah harus jika syarat itu tidak melanggar hukum Syarak yang sedia termaktub dan tidak terdapat sebarang penganiayaan dan pilih kasih. Keharusan ini adalah berdasarkan hadis Nabi s.a.w.;

"Orang-orang Islam terikat dengan syarat-syarat sesama mereka selama menepati yang hak (yakni hukum Allah)” (Riwayat al-Hakim dari Anas dan Aisyah r.a.).

Oleh demikian, tindakan pihak syarikat menetapkan syarat tertentu ke atas para pengedarnya untuk melayakkan mereka memperolehi bonus -jika bonus tersebut dilakukan mengikut kaedah al-Ji'alah di atas- tindakan tersebut adalah harus asalkan syarat yang ditetapkan tidak bercanggah dengan mana-mana ketetapan Syarak dan tidak bersifat pilih-kasih atau menganiayai mana-mana orang.

Jauhi “Sistem Piramid”

Sistem Piramid yang kita maksudkan ialah satu sistem di mana kumpulan orang di bawah membayar kepada orang-orang yang berada di peringkat atas. Setiap peserta baru membayar supaya berpeluang mara ke tahap paling atas dan mendapat keuntungan daripada bayaran orang lain yang menyertai skim itu kemudian. Penaja atau pemilik skim ini tidak mengambil berat tentang penjualan barang/produk, tetapi mengambil berat tentang keuntungan yang dikaut melalui wang yang diperolehi dari ahli-ahli baru. Di antara ciri-ciri Skim Piramid ini ialah;
 • Produk berkualiti rendah dengan harga mahal dan para pengedar baru perlu membelanjakan wang ke atas inventori barangan yang berlebihan.
 • Yuran keahlian yang tinggi serta komisyen kepada setiap peserta yang dapat menarik ahli baru.
 • Tiada hak pemulangan wang dan tiada kontrak bertulis di antara syarikat dan pengedar.
 • Tidak mengambil berat tentang jualan runcit dan penghasilan wang dengan mengembangkan jumlah keahlian di bawah para pengedar.
 • Kehadiran wajib pada sesi latihan yang mahal.
 • Dakwaan perolehan wang dan kejayaan besar yang sengaja direka-reka serta digembar-gemburkan.(Amar Said, Persatuan Pengguna Pulau Pinang)

Apa yang jelas di dalam Sistem Piramid ini, yang menjadi fokus bukanlah penjualan barangan/produk, tetapi penaajaan ahli baru di mana keuntungan dikaut dari yuran keahlian yang tinggi bukan melalui kegiatan perniagaan. Bonus diberikan hasil dari kutipan dari orang-orang dibawah, bukan dari keuntungan barangan/produk yang dijual. Melihat kepada konsep dan ciri-ciri di atas, jelas bahawa Sistem Piramid tersebut bertentangan dengan Syari’at Islam kerana terkandung di dalamnya unsur-unsur penipuan, pemerasan, gharar (ketidakjelasan salam dalam akad), ghabn fahiysh dan sebagainya yang diharamkan oleh Syarak dalam urusan perniagaan atau jual-beli.

Harga barangan/produk

Dr. Muhammad Bakr Ismail (salah seorang ulamak dari al-Azhar, Mesir) menjelaskan dalam buku himpunan fatwanya; “Tidak ada di dalam Islam batasan tertentu bagi keuntungan (yang harus diambil dalam perniagaan atau jual-beli) mengikut pandangan yang paling soheh dari para ulamak Islam. Peniaga hendaklah menetapkan harga mengikut kadar yang diredhai olehnya dan juga diredhai oleh pembeli. Ini kerana akad jual-beli terbina di atas saling redha-meredhai antara penjual dan pembeli sebagaimana firman Allah;

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara saling redha-meredhai di antara sesama kamu”. (an-Nisa’: 29) (Lihat; Baina as-Sa-il Wa al-Faqih, Syeikh Dr. Bakar Ismail, hlm. 108).

Dari fatwa di atas kita dapat simpulkan dua perkara berkenaan penetapan harga barang/produk;
 • Tidak ada batasan tertentu dari Syarak bagi keuntungan yang harus diambil dari produk yang dijual. Jadi, penentuan harga produk/barangan terserah sepenuhnya kepada penjual/pengeluar.
 • Namun begitu, para penjual/pengeluar hendaklah mengambil kira keredhaan pengguna terhadap harga yang ditetapkan. Tidak harus ia melakukan penipuan harga atau ghabn fahisyh (yakni beza harga yang keterlaluan dari harga sebenar di pasaran) yang menyebabkan pembeli hilang perasaan redhanya terhadap jual-beli apabila mereka mengetahui nilai sebenar di pasaran. Contohnya; menjual barang yang murah dengan harga yang terlalu tinggi dengan mengeksploit kejahilan pembeli terhadap nilai sebenar barang/produk di pasaran, seperti; menjual barang yang bernilai RM20 dengan harga RM100 tanpa diketahui oleh pembeli nilai sebenarnya.

Demikianlah beberapa panduan penting untuk mengukur sama ada sesuatu MLM itu harus atau tidak di sisi Syarak. Panduan tersebut bukan sahaja berguna untuk orang ramai, tetapi juga untuk pemilik syarikat yang menjalankan MLM untuk melihat sama ada sistem yang mereka guna menepati Syariat atau tidak.

Wallahu A’lam.

Rujukan;

1. Al-Haram wa al-Haram Fi al-Islam, Dr. Yusof al-Qardhawi. Hlm. 242.
2. Mu’jam Al-Mustalahat Al-Iqtisadiyyah Fi Lughatil Fuqaha’, Dr. Nazih Hamad, ter. Al-Ma’had al-‘Alami Lil Fikri al-Islami, Herndon, Virginia, U.S.A. (1993).
3. Fiqh Sunnah, Syeikh Sayyid Sabiq, ter. Al-Fath Lil ‘ilam al-‘Arabi, Kaherah, Mesir (1411/1412H)
4. Al-Fiqhul Manhaji ‘ala Mazhabil Imam as-Syafi’ie, Dr. Mustafa al-Khin, Dr. Mustafa al-Bugha dan ‘Ali Syarbaji, ter. Dar al-Qalam, Damsyiq, Syiria (1991)
5. Fiqh Islami Wa Adillatuhu, Dr. Wahbah az-Zuhaili, ter. Dar al-Fikr, Damsyiq, Syria (1885)
6. Baina as-Sa-il Wa al-Faqih, Syeikh Dr. Bakar Ismail, ter. Dar al-Manar, Mesir (1992).
7. Sistem Syarikat Jualan Lansung Di Malaysia Dari Perspektif Mualamat Islam, Muhammad Hasan Zaid bin Ramli, UKM Bangi (2002).
8. Al-Majmu, ter. Dar al-Fikr, Beirut, Lubnan (2000)
9. http://youropportunityplace.net/

Duit Syiling Dari Langit???

Saturday, November 19, 2011

Salam. Macam tak percaya kan, duit syiling jatuh dari langit?...Memang kalau di fikir kan logik, benda ni tak masuk akal langsung. Siapa lah yang baling duit syiling tu?.. Macam dalam cerita Ali Baba Dan 40 penyamun pulak, saat Ali Baba menjadi jutawan. Opss kesitu pulak. Hehe

Percaya atau tidak, perkara ni telah berlaku di Sungai Siput, Menurutnya.. Sila baca petikan kat bawah nie..
"Kira-kira 20 penduduk di Taman Kledang, di sini, terkejut apabila mendapati puluhan keping wang syiling jatuh dari langit sejak dua hari lalu.

Kejadian yang berlaku sekitar jam 6 petang hingga 9 malam itu turut disaksikan oleh anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia (JPAM), polis serta Yang Dipertua Speaker Dewan Negeri Perak, Datuk R Ganesan selepas dipanggil ke lokasi.

Kejadian ‘hujan duit’ yang didakwa berlaku dua hari berturut-turut itu menyebabkan penduduk hairan selepas melihat syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen jatuh dari langit.

Saksi kejadian, A Abinarmi, 30, berkata, kejadian disedari berlaku pada petang Rabu lalu selepas anak lelakinya, S Vishnunair, 10, melihat kilauan cahaya di hadapan rumah.

Menurutnya, dia kemudian keluar ke pekarangan rumah sebelum melihat beberapa keping duit syiling bertaburan di permukaan jalan dan lantai tempat letak keretanya."

Notakaki : Korang percaya tak benda nie??..Rasa perlu dikaji semula. Yang pelik nya, jika benar jatuh dari langit, kenapa duit syiling tersebut adalah duit syiling Malaysia??..Entah.. Fikir-fikir kan lah..

Sumber : Harian Metro

Serangan Malware Sudah Pulih

Friday, November 18, 2011

Salam semua..Pertama sekali mijie ingin ingin maaf kepada semua blogger yang turut terkena serangan malware yang berpunca daripada blog mijie.

Mijie juga minta sebab lambat ambik tindakan dalam kes ini. Maklumlah busy sikit minggu lepas. Hari ini sempat godek2 dan buat sementara waktu. Mijie tukar kepada template yang standard terlebih dahulu sambil mengodek@mencari code malware pada template lama.

Ok. Sekarang blog Mijie dah bebas dari Malware..Yeahh..:)

(update latest @ 10:15)
Ok..Template asal dapat dikembalikan semula. Malware telah dibuang..Alhamdulillah. Semuanya selamat..;)

Samsung Galaxy S2 :: Bestnya dapat Handphone Ni

Friday, November 4, 2011


Bestnya dapat Samsung Galaxy S2 ni kn. Harga Samsung S2 ni mijie survey dalam internet dalam RM1650-1730(AP), mahal jugak kan. Tapi dengan function dan ketahanannya korang rasa berbaloi tak?..Tengok lah video di bawah nie..Amacam?.. berbaloi dengan harga?..Boleh buat apa saje kan..heheJom selidik spec Samsung Galaxy S2 ni. Guna Platform Android 2.3, kamera CMOS 8.0MP, ada GPS, WiFi dan sebagainya.

General & HardwareDate AnnouncedFebruary 13, 2011 (1st Quarter)
Network TechnologyGSM 850/900/1800/1900
Hardware/Processor CPU1.2GHz ARMv7 dual-core Application Processor
Dimensions (mm)125.3 x 66.1 x 8.49
Weight (g)116
SAR Rating0.34
Available coloursBlack
Screen Size4.3 inch, WVGA 480 x 800, Multi-touch input method
Screen ColorSuper AMOLED Plus, 16M
Line of Text-
Menu Type-
TypeCandybar
QWERTY-KeyboardNo
Navigation KeyAccelerometer, Proximity & Gyroscope sensor
Soft Keys-
Other Keys-
Keypad Lighting-
AntennaFixed Internal
PhonebookUnlimited
Internal(MB)microSD, (up to 32GB) 8 GB included,
Memory Slot1GB RAM, 16GB/32GB
Battery TypeLi-ion 1650mAh
Stand-by (hrs)Up to 710 h (2G) / Up to 610 h (3G)
TalkTime(min)Up to 1100 min (2G) / Up to 520 min (3G)
EntertainmentPolyphonicYes
Customization-
MP3Yes
FM RadioYes
TV ReceiverNull
Video Record1080@30fps
Video SupportMPEG4, H.264, H.263, WMV, DivX, Xvid, VC-1
Audio SupportP3, OGG, AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB AMR-WB, WMA, WAV, MID, AC3, IMY, FLAC, XMF
Voice Support-
Games-
MessagingSMSYes
Total SMS-
MMSYes
EMSNo
EmailYes
Instant Messenging-
Push-To-Talk-
ConnectivityHSDPAYes, HSPA+ 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps
WIFI/WLANWi-Fi 802.11 a/b/g/n
3GYes
GPSYes
EDGEClass 12
GPRSClass 12
BluetoothYes, v3.0+HS (A2DP)
USB PortYes
Infrared (IrDA)No
Data CablemicroUSB, USB on-the-go
Data Modem-
SoftwarePlatform / OSAndroid 2.3
Java (J2ME)Yes
WAPNo Info
BrowserHTML
Predictive Text Entry-
Speech Codecs-
PIM Application-
Other ApplicationsGoogle Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration, Social Hub / Readers Hub / Music Hub / Game Hub
PersonalsThemesYes
Caller IDPhoto Caller ID
Profile IDYes
Camera SpecificationsLens TypeCMOS, 8.0 Megapixel
Digital zoom-
Max. Resolution3264 x 2448
FlashYes
Night ModeNo
Multi Shot-
Frame- Types
Extra Features-
Photo Format-
Video1080@30fps
Video Format-

Irfan Bakti Meninggalkan Pasukan Terengganu

Tuesday, November 1, 2011

Jurulatih Terengganu, Irfan Bakti Abu Salim hari ini mengumumkan akan meninggalkan pasukan naib juara Piala Malaysia itu apabila kontraknya berakhir 31 November ini. 

Jurulatih kelahiran Kelantan berusia 60 tahun itu memberitahu sidang media di sini bahawa beliau tidak akan menyambung kontraknya bersama Terengganu.
Katanya, pengunduran itu adalah keputusan terbaik untuk kedua-dua belah pihak.
"Saya sudah berbincang dengan pihak pengurusan Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu (PBSNT) untuk tidak menyambung kontrak bersama Terengganu. Tiada paksaan dan keputusan ini dibuat dengan persetujuan kedua-dua belah pihak," katanya selepas menghadiri mesyuarat dengan PBSNT di sini. 

Beliau berkata, Terengganu adalah antara pasukan paling bagus pernah dibimbingnya dan dia tidak akan melupakan negeri Penyu itu. 

"Memang sedih nak tinggalkan negeri ini dan pemain, namun di saat ini saya terpaksa buat keputusan ini demi masa depan pasukan dan diri sendiri," katanya tanpa mengulas lanjut punca sebenar beliau mengambil tindakan itu. 

Di bawah kendaliannya selama dua musim, Terengganu berjaya menjuara Piala FA, menjadi naib juara Liga Super dan terbaru naib juara Piala Malaysia selepas kalah kepada Negeri Sembilan 2-1 dalam perlawanan akhir Sabtu lalu. 
Pemergian Irfan Bakti bakal menyaksikan Terengganu musim depan akan dikemudi jurulatih baru. 

Ia juga menimbulkan teka-teki ke mana Irfan Bakti selepas ini. 

Bagaimanapun beliau tetap akan diingati sebagai jurulatih yang bertanggungjawab menjadikan Terengganu gergasi bola sepak Pantai Timur. - BERNAMA 


Kata-kata Haji Irfan :: "Saya sayangkan Terengganu, pemain & penyokong 'peteh', ia sungguh unik bagi saya".

Live Streaming Terengganu VS Selangor || Piala Malaysia || 22 Oktober 2011

Saturday, October 22, 2011

Hanya beberapa minit lagi, perlawanan antara Terengganu VS Selangor & T-Team VS Negeri Sembilan separuh akhir ke-2 akan bermula. Ini lah saat-saat yang mendebarkan bagi keempat-empat pasukan untuk layak ke pestas akhir.


Yang paling di tunggu oleh rakyat Terengganu adalah untuk menyaksikan perlawanan antara Terengganu VS Selangor di Stadium Sultan Ismail Nasiruddin Shah. Tapi sayangnya tiada siaran langsung dalam TV1.

Tapi tak pe, mijie dah sediakan link untuk korang tengok live streaming walaupun t
idak mempunyai rangkaian astro.

Untuk menonton secara live T-Team VS Negeri Sembilan. Klik sini

Untuk menonton secara live Terengganu VS Selangor. Klik sini.

Harap-harap Terengganu layak ke final untuk memenangi Piala Malaysia pada 29 Oktober 2011 nanti.


PETEH TEGANU PETEHHH..
BEREH SOKMO...Video Saat Kemaatian Muammar Al Qaddafi & Jasa beliau Untuk RakyatPresiden Muammar Muhammad Al-Qaddafi, nama yang sangat digeruni dan ditakuti Barat, termasuk Yahudi Zionis la'natullah. Keberanian Al-Qaddafi, terutama apabila berdepan dengan Barat sudah dikenali dunia.

Kelantangan beliau sehingga mencampakkan Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu semasa berucap di hadapan pemimpin dunia di Perhimpunan Agong Bangsa-Bangsa Bersatu mencatat sejarah tersendiri, membuktikan kelantangan dan sikap tidak tolak ansur dan tiada kompromi beliau kepada Barat!

Malang sekali apabila ada rakyat Libya yang terpengaruh dengan dakyah Barat, mempertuhankan demokrasi dan hak kebebasan manusia tanpa batas acuan barat, memilih untuk menggulingkan pemerintah yang banyak berjasa kepada mereka!

Cuba anda lihat yang tidak kenanya dengan Kerajaan Libya dibawah pimpinan Mua'mar Al Qaddafi:

1. Setiap individu rakyat Libya menerima imbuhan daripada hasil minyak petrol Libya yang dimasukkan terus ke akaun Bank masing-masing.Ini juga amalan Kerajaan Emirat Arab Bersatu yang memperuntukkan didalam Perlembagaan bahawa 40% daripada hasil minyak UAE adalah untuk rakyatnya!

2. Cukai pendapatan paling maksimum pun hanya 12%.

3. Bank di Libya tidak mengenakan sebarang faedah atau riba'.

4. Qaddafi bersumpah bapa dan keluarganya tidak akan memiliki rumah selagi tiap rakyat Libya tidak mempunyai rumah. Bapa Qaddafi sudahpun meninggal dunia tanpa punya rumah, dan Qaddafi serta anak isterinya masih duduk didalam khemah.

5.Di Libya tidak ada rumah yang dipajak.

6. Mana-mana rakyat yang mahu bertani atau berladang akan diberikan tanah, haiwan ternakan dan benih percuma.

7. Tidak ada bil elektrik di Libya.

8. Pendidikan adalah percuma

9. Kemudahan perubatan adalah percuma.

10. Tiap pasangan pengantin baru mendapat peruntukkan one-off payment berjumlah 6,000.00 dinar daripada Kerajaan.

11. Harga gas terlalu murah pada nilai 12 sen/liter.

12. Pembelian kenderaan diberi pembiayaan kewangan tanpa faedah.

13. Satu sistem pengairan dan saliran yang hebat dibina untuk mengujudkan kawasan pertanian yang membebaskan Libya daripada pergantungan kepada sumber makanan luar.

14. Rakyat dan negara Libya menikmati mutu kehidupan yang tinggi berbanding dengan negara Afrika yang lain.

p/s : Fikir-fikirkan lah. Adakah kematian Muammar Al Qaddafi sebagai seorang pejuang atau petualang??..Hanya DIA yang mengetahui segala-galanya. Apa-apa pun al-fatihah untuk arwah.

Sumber : Blog Zulkbo

Sumber Video : Blog Assoyfinger & Youtube
DeSiGn By MiJiE BloG @ 2011. Powered by Blogger.